การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558วันที่ : 24 ก.ค. 2558
ที่มา : งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 892

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร