การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประกวดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 วันที่ : 24 ธ.ค. 2557
ที่มา : งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 849

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร