การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประกวดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 วันที่ : 27 พ.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1090

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร