การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการการจัดการความรู้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน

 วันที่ : 21 พ.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 756

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร