การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม [ นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (2 พฤศจิกายน 2555) ] วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

ภาพกิจกรรม
รับลงทะเบียนและเปิดงานนิทรรศการ

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารเดินชมผลงานนิทรรศการ

 

 

 

 

 

 วันที่ : 5 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 733

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร