การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555วันที่ : 9 ส.ค. 2556
ที่มา : งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 871

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร