การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปรับปรุง ก.ค. 53

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปรับปรุง ก.ค. 53วันที่ : 9 ส.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 881

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร