การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพการประชุมเรื่อง กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครั้งที่๓) วันที่ 14 กันยายน 2550

ชมภาพการประชุม เรื่อง กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครั้งที่ ๓)

วัน ศุกร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐วันที่ : 19 ก.ย. 2550
ที่มา :
อ่าน : 671

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร