การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพการประชุม เรื่อง แนวทางและวิธีการประหยัดพลังงาน (ครั้งที่ ๓) วันที่ 13 กันยายน 2550

ชมภาพการประชุมเรื่อง แนวทางและวิธีการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน (ครั้งที่ ๓)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐วันที่ : 19 ก.ย. 2550
ที่มา :
อ่าน : 682

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร