การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพการประชุมสัมมนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550

ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนาเรื่อง กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550วันที่ : 31 ส.ค. 2550
ที่มา :
อ่าน : 703

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร