การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพการประชุมสัมมนาการประหยัดพลังงาน วันที่ 30 ส.ค.2550

ภาพบรรยากาศการประชุมแนวทางและวิธีการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 255วันที่ : 31 ส.ค. 2550
ที่มา :
อ่าน : 719

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร