การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารการประชุม เรื่อง กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550

โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550  เวลา  08.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  อาคาร 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


 

1.  โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.  แบบฟอร์ม 3
3.  แบบฟอร์ม 4
 

 วันที่ : 31 ส.ค. 2550
ที่มา :
อ่าน : 642

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร