การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมแนวทางและวิธีการประหยัดพลังงาน วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2550

โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง แนวทางและวิธีการประหยัดพลังงานของหน่วยงานและรับฟังคำชี้แจงในการจัดตั้งและประกวดชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

เอกสารประกอบการประชุม

๑. โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวทางและวิธีการประหยัดพลังงานของหน่วยงานและรับฟังคำชี้แจงในการจัดตั้งและประกวดชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

ตัวอย่าง
๒. การจัดการความรู้ : ของวิธีการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงาน
๓. แบบฟอร์มวิเคราะห์สภาพการใช้พลังงาน
๔. มาตรการประหยัดพลังงาน
๕. แบบสอบถาม


 

 

 

 วันที่ : 29 ส.ค. 2550
ที่มา :
อ่าน : 855

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร