การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารประกอบการประชุม

วันพุทธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
เรื่อง การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร ๙

                                   วิทยากร อาจารย์ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ
                                      ******************************

๑. เอกสารเผยแพร่
  
- ๑๐๘ วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
     - ๑๐ บัญญัติประหยัดน้ำมัน
     - ๑๑ วิธีประหยัดค่าแอร์โดยไม่ต้องลงทุน
     - ๙ วิธีใช้เครื่องปรับอากาศ
     - การประหยัดพลังงานในการเดินทางโดยรถยนต์
     - การประหยัดพลังงานในบ้าน
     - การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน
     - การออกแบบอาคารที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม
     - การให้ความเย็นแก่อาคาร
     - ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน
     - ความรู้เรื่องไฟฟ้า เชื้อเพลิง ประปา ขยะ
     - วิธีง่ายๆ ในการประหยัดน้ำมันสำหรับรถบรรทุก
     - สภาวะแวดล้อมของบ้านกับการประหยัดพลังงาน
     - สาระวิธีประหยัดไฟ
     - หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
     - เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า
     - เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในที่พักอาศัย
     - เครื่องใช้ไฟฟ้า
     - พลังงานทดแทน เอทานอลและไบโอดีเซล
     - เครื่องปั้มน้ำ
     - เซลล์แสงอาทิตย์
     - เตาก๊าซและเตาอบ
     - เตารีดไฟฟ้า
     - ไฟฟ้าแสงสว่าง

Powerpoint

๑. การสร้างจิตสำนึกในองค์กร
๒. เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
๓. คู่มือการสำรวจ
๔. แนวทางการประหยัดพลังงาน
๕. การสร้างจิตสำนึกวันที่ : 16 ส.ค. 2550
ที่มา :
อ่าน : 762

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร