การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพวันที่ 25 ก.ค. 2550การประชุมผู้บริหารด้านการจัดการความรู้และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิท

 

ภาพบรรยากาศการประชุมวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2550
เรื่อง  ประชุมผู้บริหารด้านการจัดการความรู้และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวันที่ : 25 ก.ค. 2550
ที่มา :
อ่าน : 593

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร