การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมินตนเอง sar ครั้งที่5 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  รายงานเอกสารการประเมินตนเอง กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง มีดังนี้
...............................................................................................................................................................................................
  ..........1. คำนำสารบัญ
..........2. ส่วนนำ : รายละเอียดที่เกี่ยวกับกองนโยบายและแผน
..........3. ส่วนประเมินตนเอง
..........4. ส่วนสรุป
..........5. ภาคผนวก
...............................................................................................................................................................................................
   


วันที่ : 22 มี.ค. 2549
ที่มา :
อ่าน : 445

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร