การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 41 แห่ง เพื่อหารือปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยรา

รายงานผลโครงการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 41 แห่ง เพื่อหารือปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ


การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 41 แห่งวันที่ : 8 ก.ค. 2548
ที่มา :
อ่าน : 314

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร