การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอสาธิตการจัดการเว็บไซต์เพื่อพัฒนาและบริหารเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถทบทวนการใช้งานเว็บไซต์ของหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน สามารถคลิกเพื่อดูวิธีการติดตั้งโปรแกรมและการนำโปรแกรมมาใช้ตกแต่งเว็บไซต์ในหน่วยงานของ  ซึ่งเรียงลำดับขั้นตอนไว้ดังนี้
.......................................................................................................................................................................................
1. การเริ่มใช้งานครั้งแรกของโปรแกรม
2. การติดตั้งโปรแกรมใช้งาน
3. การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพขึ้นเว็บ
4. การนำภาพมาใช้ในเว็บไซต์
 .........................................................................................................................................................................................
ท่านจะสามารถเข้าชมวีดีโอการอบรมได้ต้องมีโปรแกรม windows media player 9 ขึ้นไป ถึงจะเข้าชมได้


วันที่ : 29 ก.ย. 2548
ที่มา :
อ่าน : 573

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร