การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการ

การพัฒนาบุคลิกภาพ และการให้บริการ
......................................................................................................................................................................................
ารพัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการ
 

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวันที่ : 29 ก.ย. 2548
ที่มา :
อ่าน : 320

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร