การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร

การคิดอย่างเป็นระบบ
..............................................................................................................................................................
การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร

1. การร่วมแสดงความคิดเห็นของหน่วยงาน
2. โครงการคิดอย่างเป็นระบบ
3. ภาพกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
 

โครงการการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพขององค์กรวันที่ : 24 ก.ย. 2548
ที่มา :
อ่าน : 400

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร