การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมจัดการความรู้ เรื่องการปฏิบัติงานสารบรรณ

การปฏิบัติงานสารบรรณ
...................................................................................................................................................................
โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาความรู้  เรื่องการปฏิบัติงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 

ภาพบรรยากาศการประชุมเพื่อพัฒนาความรู้ เรื่องการปฏิบัติงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวันที่ : 23 ก.ย. 2548
ที่มา :
อ่าน : 893

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร