การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ TOEFL

การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
...................................................................................................................................................................................

การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวันที่ : 30 ก.ค. 2548
ที่มา :
อ่าน : 298

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร