การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดความรู้ด้านการพัฒนาระบบและบริหารเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
................................................................................................................................................................................
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดความรู้ด้านการพัฒนาระบบและบริหารเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพบรรยาการศการอบรมความรู้ด้านการพัฒนาและบริหารเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 


วันที่ : 27 ก.ย. 2548
ที่มา :
อ่าน : 629

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร