การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..............................................................................................................................................................................................ภาพบรรยากาศโครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวันที่ : 30 ก.ย. 2548
ที่มา :
อ่าน : 959

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร