การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพกิจกรรม [ นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (2 พฤศจิกายน 2555) ] ]
ภาพกิจกรรม [ นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (2 พฤศจิกายน 2555) ] วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาพกิจกรรม http://plan.snru.ac.th/components/gallery/gall_pic.php?idgall=139

ไปที่หน้า : 

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร