การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุม เรื่องกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครั้งที่๓) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ ]
: 368
: 380
: 352
: 431
: 344
: 336
: 333
: 352
: 457
: 364
: 335
: 337
: 336
: 409
: 344
: 335
: 339
: 330
: 332
: 327
: 329
: 308
: 334
: 344
: 323
: 320
: 330
: 334
: 344
: 332

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร