การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุม เรื่องกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครั้งที่๓) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ ]
: 505
: 523
: 491
: 569
: 482
: 464
: 464
: 487
: 589
: 500
: 478
: 476
: 460
: 541
: 462
: 463
: 484
: 468
: 476
: 466
: 472
: 445
: 475
: 470
: 457
: 462
: 474
: 477
: 467
: 461

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร