การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุม เรื่องกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครั้งที่๓) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ ]
: 378
: 390
: 362
: 441
: 354
: 346
: 343
: 362
: 466
: 373
: 345
: 347
: 344
: 418
: 355
: 344
: 348
: 339
: 341
: 336
: 338
: 317
: 343
: 353
: 332
: 329
: 339
: 343
: 352
: 341

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร