การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุมสัมมนากระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 ]
: 199
: 201
: 183
: 186
: 180
: 190
: 194
: 167
: 157
: 164
: 191
: 176
: 180
: 181
: 177
: 173
: 166
: 185
: 178
: 175
: 192
: 177
: 182
: 175
: 178
: 169
: 177
: 175
: 180
: 180

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 [2] 3 ถัดไป | สุดท้าย

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร