การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุมสัมมนากระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 ]
: 172
: 176
: 162
: 162
: 155
: 164
: 169
: 147
: 139
: 149
: 176
: 158
: 164
: 166
: 162
: 159
: 151
: 171
: 164
: 160
: 177
: 162
: 167
: 162
: 163
: 155
: 164
: 160
: 164
: 165

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 [2] 3 ถัดไป | สุดท้าย

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร