การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุมสัมมนากระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 ]
: 221
: 220
: 201
: 209
: 196
: 209
: 212
: 181
: 168
: 177
: 204
: 192
: 200
: 199
: 192
: 189
: 178
: 199
: 194
: 186
: 204
: 188
: 191
: 181
: 186
: 175
: 183
: 183
: 188
: 188

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 [2] 3 ถัดไป | สุดท้าย

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร