การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บรรยากาศการประชุม เรื่อง กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ]
: 452
: 450
: 409
: 442
: 450
: 453
: 415
: 406
: 435
: 447
: 396
: 408
: 381
: 398
: 386
: 382
: 396
: 391
: 561
: 402
: 389
: 400
: 420
: 418
: 407
: 412
: 404
: 397
: 425
: 395

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร