การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บรรยากาศการประชุม เรื่อง กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ]
: 371
: 373
: 341
: 370
: 377
: 383
: 342
: 334
: 360
: 377
: 320
: 330
: 313
: 326
: 314
: 315
: 322
: 316
: 487
: 324
: 308
: 320
: 339
: 336
: 326
: 329
: 330
: 319
: 344
: 320

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร