การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บรรยากาศการประชุม เรื่อง กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ]
: 380
: 381
: 347
: 378
: 384
: 390
: 348
: 341
: 367
: 382
: 329
: 339
: 323
: 335
: 322
: 324
: 328
: 324
: 493
: 330
: 318
: 327
: 348
: 342
: 335
: 336
: 337
: 325
: 351
: 328

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร