การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

 
  ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุม เรื่องกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครั้งที่๓) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ ]
คลิกดูภาพขนาดใหญ่

กลับ  ไปที่หน้า : [1] 2 3 

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร