การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

 
  ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุมสัมมนากระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 ]
คลิกดูภาพขนาดใหญ่

กลับ  ไปที่หน้า : [1] 2 3 

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร