การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

แผนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้


แผนการปฏิบัติงาน  การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

 

 


วันที่ : 0 543
อ่าน : 2370


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร